Erling Sørensen

Tømrer & Entreprenør

Firmaet er grundlagt i 1963 af Erling Sørensen, som startede i sin garage. I begyndelsen påtog firmaet sig traditionelle tømreropgaver, efter en årrække udviklede virksomheden sig til en entreprenørvirksomhed som påtog sig alle opgaver inden for branchen. Omkring 1970 var antal af medarbejdere vokset til ca. 60 personer inden for alle håndværksfag.

I dag består firmaet af 12-14 fastansatte personer, tømrere, lærlinge og murere. Firmaet fungerer i dag primært som hovedentreprenør indenfor kontorombygning, offentlige bygnings vedligeholdelse, og nybygning af egne byggeprojekter. 

Firmaet samarbejder med faste underleverandører inden for alle brancher, som hjælper med at løse diverse opgaver